Cấp phù hiệu xe hợp đồng

Lợi ích khi gia nhập Hợp tác xã vận tải

Lợi ích khi gia nhập Hợp tác xã vận tải   Hợp tác xã vận tải (HTX) đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình tham gia kinh doanh vận tải của cả các cá nhân và doanh nghiệp, có thể nói, hoạt động kinh doanh vận tải không…